groen gennep
Home Vereniging Tuin opzeggen

Tuin opzeggen

door admin

Opzeggen van de tuin

Indien het bijhouden van een tuin niet meer lukt is het raadzaam om dit op tijd bij het bestuur te melden. Tuinen die een tijdje niet meer zijn bijgehouden verwilderen snel. Wij verwachten van een vertrekkend tuinlid, dat de tuin onkruidvrij en schoon wordt opgeleverd. Mits het nieuwe tuinlid heeft aangegeven dat hij het over wil nemen. Als u hieraan niet kunt voldoen, betekent dit dat u de borg voor de tuin niet terugkrijgt.

Het opzeggen van het lidmaatschap moet uiterlijk voor 31 oktober geschieden, middels een formulier dat in het kantoor verkrijgbaar is. Aan het eind van het jaar wordt bekeken hoe uw tuin er bij ligt en hoeveel borg u terugkrijgt. Indien u niet tijdig opzegt bent u in principe verplicht om de pacht over het volgende jaar te voldoen.

De tuinen worden uitsluitend door het bestuur uitgegeven. Tuinen kunnen niet onderhands doorgeschoven worden.


Huisjes en kassen:

Een vertrekkend tuinlid heeft meestal de mogelijkheid om een huisje of kasje aan een nieuw of ander tuinlid te verkopen. U kunt bij vertrek een richtprijs voor de bouwsels opgeven. Het bestuur geeft deze met het telefoonnummer (indien gewenst) door aan het volgende tuinlid. U dient zelf met het nieuwe tuinlid tot overeenstemming te komen. Het bestuur bemiddelt hierin niet.
Het kan voorkomen dat een nieuw tuinlid geen belangstelling heeft voor het betreffende huisje of kasje. Dan wordt contact gezocht met de volgende op de wachtlijst. Er is echter een grens aan het aantal belangstellenden en dus geen zekerheid dat het huisje of kasje overgenomen wordt. Daarom is het aan te raden om al in een vroeg stadium een briefje aan het prikbord bij de kantine te hangen of op Marktplaats een advertentie te zetten.
De overname van onroerende goederen is voor verantwoording van het latende tuinlid. Indien de uitgifte van een tuin bemoeilijkt wordt door een onredelijke richtprijs of de opstallen in te slechte staat bevinden, kan het latende tuinlid door het bestuur gesommeerd worden deze op te ruimen.


Hekwerk, tuingereedschap, bakken, banken en ander meubilair:

Evenals huisjes en kassen kunnen ook het hekwerk, gereedschap, bakken, banken en andere zaken die op de tuin aanwezig zijn ter overname worden aangeboden. De totale richtprijs moet echter wel redelijk blijven.
Ook de overname van roerende goederen is voor verantwoording van het latende tuinlid. Indien de uitgifte van een tuin bemoeilijkt wordt door een onredelijke richtprijs of de goederen in te slechte staat bevinden, kan het latende tuinlid door het bestuur gesommeerd worden deze op te ruimen.


Bomen en heggen:

Vanwege de schaduwwerking mogen bomen niet al te hoog worden (zie tuinreglement). Als ze te groot zijn zult u die zelf moeten verwijderen.
Heggen moeten bijgehouden worden, zowel in de hoogte als breedte. Te brede heggen hindert het verkeer op de smallere paden (Nieuwkerkpad, Sanderpad en Kerkhofpad) en de nieuwe gebruiker wordt ook geconfronteerd met het periodiek bijhouden van  de heg.
Bij het verlaten van de tuin kan daarom het bestuur van u verlangen dat een boom of heg wordt verwijderd. Eventueel kan de werkplaats u daar tegen een kleine vergoeding bij helpen.

Opruimen:

Ga op tijd aan de slag met het opruimen van de tuin, wacht niet tot in december. Als de vorst invalt is het opruimen veel lastiger. Indien u dat fysiek niet meer zelf kan, regel dan op tijd hulp. Vaak is het opruimen meer werk dan in eerste instantie gedacht. Vooral in en achter huisjes kan nog veel liggen waar het volgende tuinlid niet op zit te wachten.

Een vertrekkend tuinlid dient de sleutel(s) in te leveren maar is altijd welkom tijdens de openingstijden van de kantine. Dan staat de poort open en is er geen sleutel nodig.

Ook interessant