Home Duurzaamheid Eco Kapel

Eco Kapel

door admin

Help mee op de laatste zaterdag van de maand om 13u.!

Ecokapel naast de kantine.

In 2022 zijn we begonnen met een stenenstapelproject. Het leek ons een goed idee vanuit de kringloop gedachte en we wilden er een biotoopje van gaan maken. Dat is nu in wording naast de kantine.

Materialen hergebruiken.

Wat zouden we kunnen doen met overgebleven tegels, dakpannen en stenen? In de werkplaats kunnen hele tegels worden gebracht en opgehaald, zodat ze niet buiten de vereniging aangevoerd hoeven te worden. De landelijke campagne ‘’operatie steenbreek’’ of “tegel wippen” stimuleert om alleen te betegelen wat echt nodig is en meer te vergroenen: tegel eruit, plant erin is het motto. Voor de tuinders die ook graag ‘tegels willen wippen’: donaties zijn zeker welkom! Het is niet de bedoeling tegels naast de stapelmuur te dumpen, maar in overleg bij de werkplaats af te geven. Vervolgens worden de stenen gesorteerd op maat en kleur en gebruikt in de muur.

Ecokathedraal van Louis le Roy als inspiratiebron.

Vanaf 1966 is beeldend kunstenaar Louis le Roy bij Heerenveen gestart om een bouwwerk te maken van afgedankte materialen, zonder gebruik te maken van cement. Het gebouw groeit tegenwoordig nog steeds. Le Roy is intussen overleden, maar een groep actieve vrijwilligers in ‘’Stichting Tijd’’ zetten zijn werk voort en bouwen steeds nieuwe creaties. Wie het werk wil bewonderen kan het bezoeken aan de Kennedylaan bij Winsum/Heerenveen, waar de gemeente 1 km beschikbaar heeft gesteld voor deze kathedraal.

Het idee van Le Roy was dat de mens meer met de natuur samen moet opgaan: Dat er een groeiende en blijvende interactie moet zijn tussen mens en natuur. Hij liet bewoners planten zetten tussen de tegels. In 1973 verscheen zijn boek “Natuur uitschakelen, natuur inschakelen” waarin hij zijn ideeën ontvouwde over de manier waarop natuur en cultuur geïntegreerd dienen te zijn. Dit boek heeft veel mensen geïnspireerd om een natuurtuin te beginnen.

Ook de begroeide stapelmuur in heempark Frater Simon Deltour is een inspiratie geweest voor het ontwerp van de stapelmuur. De heemtuin is in Genneper parken tijdens speciale openingstijden te bezoeken.

Omdat wij bouwen op een bescheiden plekje naast de kantine, is het woord ecokapel beter op zijn plaats. Een bescheiden begin!

Biotoop.

In een ontwerpsessie zijn we tot een plan gekomen om zo veel mogelijk biotopen te maken: zonnig en droog, vochtig en schaduwrijk. De bestaande stam hebben we bewust laten staan, omdat dood hout ook leven geeft. De stapelmuur is een slingerende lijn die hoog begint, daarna lager wordt en tot slot hoog en symboliseert de dynamiek van de vereniging. In het midden is een wadi waar regenwater van het dak van de kantine in kan lopen en zo in de bodem kan infiltreren. In de openingen tussen de gestapelde tegels kunnen diverse dieren schuilen of leven, zoals salamanders in de winter of bijen in de zomer. De stapelmuur of ecokapel wordt zo groen mogelijk met zoveel mogelijk inheemse begroeiing, waarbij we de natuur een handje helpen met hier en daar leem tussen de tegels aan te brengen. De eerste diertjes hebben zich al gevestigd!

Bouwteam.

Net als in Heerenveen groeit onze stapelmuur ook, dankzij de inzet van een kleine groep bouwers. De coördinatie van het ontwerp ligt bij Marlijn van den Broek. Iedereen is welkom om te komen stapelen op de laatste zaterdag van de maand, we verzamelen om 13:00 uur. Tuinders die inheemse planten ter beschikking willen stellen kunnen zich op dat moment ook melden. Tuinders die tegels willen doneren, kunnen dat zaterdag of woensdagochtend afgeven bij de werkplaats. Het ontwerp hangt aan het raam bij de kantine.

Ook interessant